.

'Het ligt niet in de aard van de mens- en in geen enkel ander levend wezen- om het aan het begin al meteen op te geven, om in het eigen gezicht te spuwen en het leven te verwensen; daarvoor is een proces van corruptie nodig dat zich bij de ene mens langzaam en bij de ander snel voltrekt. Sommigen geven het al op als ze ook maar enige weerstand ontmoeten; anderen sluiten compromissen, liegen, vleien of ontwijken- weer anderen raken stapje voor stapje ongemerkt uitgeput, verliezen hun vuur en kunnen nooit precies zeggen wanneer en op welke manier ze het zijn kwijtgeraakt. Dan verdwijnen zij allemaal in het uitgestrekte moeras van degenen die ouder zijn dan zijzelf en die voortdurend vertellen dat volwassenheid betekent dat je afziet van je plannen, dat zekerheid betekent dat je je normen en waarden laat varen, en dat praktisch zijn inhoudt dat je je zelfrespect verliest. Maar een paar houden vol en gaan verder, want ze weten dat het vuur niet verraden mag worden, en ze leren hoe ze vorm en richting kunnen geven en het werkelijkheid kunnen laten worden. Maar hoe hun toekomst er ook uitziet, in de lente van hun leven gaan mensen uit van een nobele visie op de menselijke natuur en op wat het leven hun kan brengen.'

uit:  'The Fountainhead' / De eeuwige bron- Ayn Rand

 

  (c) Stephan Vanfleteren